Turnikety

Turnikety odbremeňujú pracovníkov na vrátnici od kontroly vstupu do rôznych typov budov: budovy s kanceláriami, administratívne budovy, banky, úrady, štadióny, stavby a mnohé iné zariadenia. Sú rýchle, spoľahlivé a jednoduché na obsluhu. K dispozícii je široký sortiment rôznych typov, farieb a prevedení, ktorý je vhodný pre širokú oblasť použitia. Elektronicky riadené systémy sú kompatibilné so všetkými systémami kontroly vstupov, a dochádzky.


Typy Turniketov

Tyčkové  tripod stand alone  tripod "U"

Turnikety môžu byť vo vyhotovení SINGLE alebo DOUBLE. Pri potrebe inštalácie dvoch turniketov doporučujeme použiť aplikáciu DOUBLE turniketu z dôvodu ekonomickej výhodnosti. TRIPOD turnikety môžu byť umiestnené v interiéri ako aj exteriéri.  Možná je i  prídavná funkcia ANTIPANIK. Táto funkcia zabezpečí v prípade požiaru, že ramno turniketu automaticky padne dolu a otvorí tak voľný prechod osôb z ohrozenej zóny. Tiež môže byť pri turniekte inštalované panik tlačidlo, ktoré pri rozbití sklíčka tak isto dá povel k padnutiu ramena. Turniket môže byť vybavený aj záložným napájacím zdrojom aby v prípade výpadku elektrickej energie nestrácal svoju funkcionalitu. Otáčanie rotora manuálne "telom" alebo motorické otáčanie. Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu. Voľné otáčanie v prípade výpadku elektrickej energie. Turniket je obojsmerný, čo znamená, že sa môže využívať pre prechod "dnu aj von". Je možné zablokovať ktorúkoľvek stranu turniketu a stáva sa tak jednosmerným. 


Celoosobové turnikety

Robustné celoosobové turnikety  sú vhodné predovšetkým pre spoľahlivé zabezpečenie vonkajších vstupov do objektu. V spojení s čítačkami spoľahlivo regulujú kontrolu vstupov bez nárokov na obslužný personál a zabezpečujú regulované prechody v určitom smere. Na výber sú verzie s dvoma, troma alebo so štyrmi krídlami vo veľmi rozmanitom prevedení. Turnikety sú navyše vysoko odolné voči náporu osôb a vandalizmu. Je možné ich umiestniť prakticky kamkoľvek, či do interiéru alebo do exteriéru.  Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu. V prípade výpadku elektrickej energie zostáva takýto turniket zatvorený z dôvodu zamedzenia vstupu do objektu (ak nie je požadované núdzové otvorenie). Turniket je obojsmerný, čo znamená, že sa môže využívať pre prechod "dnu aj von". Je možné zablokovať ktorúkoľvek stranu turniketu a stáva sa tak z neho iba jednosmerný turniket. Pri použití celoosobových turniketov je nutné zabezpečiť únikovú cestu z objektu z danou priepustnosťou osôb (bránka, závora ...)


Špeciálne turnikety

Bicyklový turniket

Na problém ako sa zamestnanec s bicyklom dostane na pracovisko cez turniket ponúkame jednoduché riešenie. Spočíva v podobe inštalácie turniketu BIKE s klasickým prechodom osoby cez celoosobový, alebo poloosobový turniket, pričom bicykel tlačí osoba vedľa seba cez druhú polovicu turniketu, určenú pre prechod bicykla. Strana pre chodcov môže byť plne motorická alebo v lacnejšej verzii, kedy osoba rotor tlačí pomocou ruky. Strana pre bicykel je otváraná motoricky a to na základe oprávnenia osoby pre takýto prechod pomocou prístupového systému (prístupový systém musí túto funkciu podporovať) alebo pomocou externého ovládania, napr. na vrátnici. Po prechode bicykla sa táto strana automaticky uzavrie.

Turniket pre imobilných

Daný turniket môže slúžiť aj pre invalidných zamestnancov či návštevníkov na invalidnom vozíku, príp. detskom kočiari.
Využitie najmä na štadiónoch, kúpaliskách, amfiteátroch, rekreačných areáloch, športových, kultúrno-spoločenských podujatiach, atď. 

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.