O Nás

Zora Security spol. s.r.o.

Naša firma vznikla postupným pre transformovaním zo živnostenského podnikania k firme, v ktorej dnes  pracuje značný počet odborníkov vo svojom remesle s viac ako 15  ročnou praxou. Predmetom našej činnosti je hlavne montáž zabezpečovacích zariadení pre ochranu osôb a budov. Montáž a projekcia slaboprúdových rozvodov, elektroinštalácií, výroba rozvádzačov, inteligentných automatizácií, evakuačného rozhlasu budov, požiarnej signalizácie,  štruktúrovaných PC sietí, dochádzkových systémov, zábranových zariadeni, vjazdových rámp, turniketov ...