SYSTÉMY PRE BYTOVÉ DOMY A ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

Ponúkame komplexné riešenie zabezpečenia bytových domov a administratívnych budov. 

Vstupným identifikačným elektronickým systémom, audio-video vrátnikom s otváraním dverí z domácnosti pomocou dorozumievacieho zariadenia (telefón - videotelefón).

Schodiskové a chodbové senzorové osvetlenie spojené s núdzovým osvetlením. Senzorové osvetlenie sa môže inštalovať na jestvujúce osvetlenie spoločných priestorov. Často aj bez nutnosti výmeny lámp. V prípade potreby vieme vykonať kompletnú rekonštrukciu osvetlenia aj s elektro rozvodmi a kompetnou výmenou rozvádzačov.

Kamerový systém na priestory pred domom, v spoločných priestoroch, pivniciach ako aj vo výťahoch.

Zabezpečovacie zariadenie - Poplachový Systém Narušenia.

Protipožiarne systémy - Elektrická Požiarna Signalizácia.

Požiarny evakuačný rozhlas.

Digitálny audio systém.

PRIPRAVÍME PRE VÁS MODERNÉ RIEŠENIE 

 • Videovrátnik
 • Audio dorozumievacie zariadenie s prístupovým systémom
 • Senzorové osvetlenie
 • Núdzové osvetlenie
 • Telefónne ústredne
 • Dochádzkový systém
 • Kamerový systém
 • Protipožiarny a evakuačný systém (rozhlas),
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Turnikety, rampy, zábranová bránka, ploty 
 • Široká ponuka dodávky a montáže najmodernejších informačných systémov 21.storočia

Moderné riešenia pre administratívne budovy

Núdzové osvetlenie

Domáci videovrátnik

Štruktúrovaná kabeláž

Protipožiarna ochrana budov

Dochádzkové a prístupové systémy